Hem

[ffb_revslider_0 unique_id=”17rc3v35″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22slider%22%3A%22home%22%7D%7D%7D”][/ffb_revslider_0][ffb_section_0 unique_id=”hdd8n65″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A%220%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22force-fullwidth%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2270%22%2C%22b%22%3A%2230%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22fg-text-dark%22%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”hdd8n66″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%2212%22%2C%22md%22%3A4%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_team-11_2 unique_id=”hddd0dv” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22image%22%3A%7B%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A35135%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Ffredrikmarklund.se%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2F18199331_10154898999779442_177206241022821957_n.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A960%2C%5C%22height%5C%22%3A720%7D%22%2C%22resize%22%3A%221%22%2C%22width%22%3A%22214%22%2C%22height%22%3A%22261%22%7D%7D%2C%22personal-items%22%3A%7B%220-%7C-full-name%22%3A%7B%22full-name%22%3A%7B%7D%7D%2C%221-%7C-position%22%3A%7B%22position%22%3A%7B%7D%7D%2C%222-%7C-contact%22%3A%7B%22contact%22%3A%7B%22link%22%3A%7B%22type%22%3A%22mailto%3A%22%2C%22url%22%3A%22leyla%40ark.com%22%7D%2C%22use-bot-margin%22%3A%220%22%2C%22contact-link-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22contact-link-hover-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%2C%223-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%2C%224-%7C-social-box%22%3A%7B%22social-box%22%3A%7B%22social-icons%22%3A%7B%220-%7C-social-icon%22%3A%7B%22social-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22icon-hover-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22bg-color%22%3A%22%2344619d%22%2C%22bg-hover-color%22%3A%22%2344619d%22%2C%22link%22%3A%7B%22url%22%3A%22%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffreshfacethemes%2F%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-social-icon%22%3A%7B%22social-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22icon-hover-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22bg-color%22%3A%22%2322bb22%22%2C%22bg-hover-color%22%3A%22%23dfe44a%22%2C%22link%22%3A%7B%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2FSHgruppen%22%2C%22title%22%3A%22Svenska hemautomatiseringsgruppen%22%7D%7D%7D%2C%222-%7C-social-icon%22%3A%7B%22social-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22icon-hover-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22bg-color%22%3A%22%23e57287%22%2C%22bg-hover-color%22%3A%22%23e57287%22%2C%22link%22%3A%7B%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2Fretrochatt%2F%22%2C%22title%22%3A%22Retrochatt%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22items-align%22%3A%22img-left%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen personal-items 0-|-full-name full-name text”]Fredde[/ffb_param][ffb_param route=”o gen personal-items 1-|-position position text”]Foto[/ffb_param][ffb_param route=”o gen personal-items 2-|-contact contact label”]email:[/ffb_param][ffb_param route=”o gen personal-items 2-|-contact contact text”]info@fredrikmarklund.se[/ffb_param][ffb_param route=”o gen personal-items 3-|-description description text”]Hej och trevligt att du tittar in. Jag heter Fredde Marklund och håller på med fotografering, filmning, skriver foto- och skönlitterära böcker, målar och skapar bilder. På Facebook driver jag ett par grupper; Retrochatt där vi minns tillbaka till barndomens tv-serier, luktsudd och läskeblask. Svenska hemautomatiseringsgruppen är ett lika lång ord som intressant ämne om att implementera och göra sitt boende smartare.[/ffb_param][ffb_param route=”o gen personal-items 4-|-social-box social-box social-icons 0-|-social-icon social-icon icon”]ff-font-awesome4 icon-facebook[/ffb_param][ffb_param route=”o gen personal-items 4-|-social-box social-box social-icons 1-|-social-icon social-icon icon”]ff-font-awesome4 icon-microchip[/ffb_param][ffb_param route=”o gen personal-items 4-|-social-box social-box social-icons 2-|-social-icon social-icon icon”]ff-font-awesome4 icon-recycle[/ffb_param][/ffb_team-11_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”17rdcull” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A4%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22not-equalize%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_services-4_2 unique_id=”17rdgfjt” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-icon%22%3A%7B%22icon%22%3A%7B%22icon-type%22%3A%22type-icon%22%2C%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22url%5C%22%3A%5C%2202.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A90%2C%5C%22height%5C%22%3A90%2C%5C%22id%5C%22%3A-1%7D%22%7D%2C%22icon%22%3A%22ff-font-simple-line-icons icon-cup%22%7D%7D%2C%221-%7C-one-title%22%3A%7B%22one-title%22%3A%7B%7D%7D%2C%222-%7C-one-description%22%3A%7B%22one-description%22%3A%7B%22description-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%2C%223-%7C-one-hover-description%22%3A%7B%22one-hover-description%22%3A%7B%22hover-description-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%2C%22content-align%22%3A%22text-left%22%2C%22bg-color%22%3A%22rgba(52%2C52%2C60%2C0.5)%22%2C%22hover-color%22%3A%22%23eeeeee%22%2C%22icon-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22icon-hover-color%22%3A%22%2334343c%22%2C%22title-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22para-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22para-hover-color%22%3A%22%2334343c%22%2C%22extra-color%22%3A%22%2334343c%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 1-|-one-title one-title title”]Hallå där![/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-one-description one-description description”]Det är vi som är Fredde och Johanna. Här kan du se vad vi håller på med. Lite fotografering, cardmaking, matlagning och en del strunt.[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 3-|-one-hover-description one-hover-description hover-description”][/ffb_param][/ffb_services-4_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”hddqrgf” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%2212%22%2C%22md%22%3A4%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_team-11_2 unique_id=”hddqrgg” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22image%22%3A%7B%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A35136%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Ffredrikmarklund.se%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F05%2F1074714_693481530674260_824960723_o.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A681%2C%5C%22height%5C%22%3A1024%7D%22%7D%7D%2C%22personal-items%22%3A%7B%220-%7C-full-name%22%3A%7B%22full-name%22%3A%7B%7D%7D%2C%221-%7C-position%22%3A%7B%22position%22%3A%7B%7D%7D%2C%222-%7C-contact%22%3A%7B%22contact%22%3A%7B%22link%22%3A%7B%22type%22%3A%22mailto%3A%22%2C%22url%22%3A%22robert%40ark.com%22%7D%2C%22use-bot-margin%22%3A%220%22%2C%22contact-link-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22contact-link-hover-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%2C%223-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%2C%224-%7C-social-box%22%3A%7B%22social-box%22%3A%7B%22social-icons%22%3A%7B%220-%7C-social-icon%22%3A%7B%22social-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22icon-hover-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22bg-color%22%3A%22%2344619d%22%2C%22bg-hover-color%22%3A%22%2344619d%22%2C%22link%22%3A%7B%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fscrapblogging%2F%3Ffref%3Dts%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-social-icon%22%3A%7B%22social-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22icon-hover-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22bg-color%22%3A%22%23e57287%22%2C%22bg-hover-color%22%3A%22%23e57287%22%2C%22link%22%3A%7B%22url%22%3A%22johannamarklund.se%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22items-align%22%3A%22img-left%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen personal-items 0-|-full-name full-name text”]Johanna[/ffb_param][ffb_param route=”o gen personal-items 1-|-position position text”]Designer[/ffb_param][ffb_param route=”o gen personal-items 2-|-contact contact label”]email:[/ffb_param][ffb_param route=”o gen personal-items 2-|-contact contact text”]info@johannamarklund.se[/ffb_param][ffb_param route=”o gen personal-items 3-|-description description text”]Jag heter Johanna Marklund och ägnar största delen av min fritid åt att göra något kreativt.

Här kommer du mest att se det jag skapar, såsom scrapbooking och cardmaking, men även annat pyssel och hobbyutövande.
På Facebook har jag en sida där du kan se uppdateringarna.
Vill du se mer så finns jag även på Instagram.[/ffb_param][ffb_param route=”o gen personal-items 4-|-social-box social-box social-icons 0-|-social-icon social-icon icon”]ff-font-awesome4 icon-facebook[/ffb_param][ffb_param route=”o gen personal-items 4-|-social-box social-box social-icons 1-|-social-icon social-icon icon”]ff-font-awesome4 icon-home[/ffb_param][/ffb_team-11_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0][ffb_section_0 unique_id=”jg787to” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A%220%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22force-fullwidth%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2280%22%2C%22b%22%3A%2280%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22fg-text-dark%22%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”jg787tq” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A12%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_simple-divider-with-title_2 unique_id=”17rmk0ig” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type-line%22%3A%221%22%2C%22design%22%3A%22text%22%2C%22divider-color%22%3A%22%23c4c4c4%22%2C%22text-color%22%3A%22%23333333%22%2C%22text-background-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]Freddes Blogg[/ffb_param][/ffb_simple-divider-with-title_2][ffb_blog-classic-1_2 unique_id=”p2hf10g” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-featured-image%22%3A%7B%22featured-image%22%3A%7B%7D%7D%2C%221-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%225%22%7D%7D%2C%22is-link%22%3A%221%22%2C%22limit-content-length%22%3A%220%22%2C%22limit-content-type%22%3A%22words%22%2C%22limit-size%22%3A%2220%22%2C%22after-limit-text%22%3A%22%E2%80%A6%22%7D%7D%2C%222-%7C-divider%22%3A%7B%22divider%22%3A%7B%7D%7D%2C%223-%7C-meta-data%22%3A%7B%22meta-data%22%3A%7B%22meta-content%22%3A%7B%220-%7C-categories%22%3A%7B%22categories%22%3A%7B%22is-link%22%3A%220%22%2C%22get-first%22%3A%220%22%2C%22separator%22%3A%22 %2F %22%2C%22text-before%22%3A%22%22%2C%22text-after%22%3A%22%22%2C%22add-icon%22%3A%220%22%2C%22icon%22%3A%7B%22icon%22%3A%22ff-font-et-line icon-clock%22%2C%22position%22%3A%22before%22%7D%7D%7D%7D%2C%22separator-type%22%3A%22custom%22%2C%22custom-separator%22%3A%7B%22text-before%22%3A%22 – %22%2C%22icon%22%3A%22%22%2C%22text-after%22%3A%22%22%7D%7D%7D%7D%2C%22use-label%22%3A%221%22%2C%22label%22%3A%7B%22label-text%22%3A%22NYTT%22%2C%22days%22%3A%227%22%7D%2C%22post-wrapper%22%3A%7B%22blank%22%3A%22blank%22%7D%2C%22content-align%22%3A%22text-left%22%2C%22grid%22%3A%7B%22xs%22%3A%221%22%2C%22sm%22%3A%222%22%2C%22md%22%3A%223%22%2C%22lg%22%3A%223%22%2C%22space%22%3A%22%22%2C%22space-vertical%22%3A%2230%22%7D%2C%22content-bg-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22label-text-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22label-bg-color%22%3A%22%2334343c%22%2C%22title-text-color%22%3A%22%22%2C%22title-text-hover-color%22%3A%22%22%2C%22content-text-color%22%3A%22%22%2C%22content-link-color%22%3A%22%22%2C%22content-link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22divider-color%22%3A%22%22%2C%22meta-text-color%22%3A%22%22%2C%22meta-link-color%22%3A%22%22%2C%22meta-link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22meta-separator-color%22%3A%22%22%2C%22meta-icon-color%22%3A%22%22%2C%22show-hover-overlay%22%3A%221%22%2C%22overlay%22%3A%7B%220-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%225%22%7D%7D%2C%22is-link%22%3A%221%22%2C%22limit-content-length%22%3A%220%22%2C%22limit-content-type%22%3A%22words%22%2C%22limit-size%22%3A%2220%22%2C%22after-limit-text%22%3A%22%E2%80%A6%22%7D%7D%2C%221-%7C-divider%22%3A%7B%22divider%22%3A%7B%7D%7D%2C%222-%7C-meta-data%22%3A%7B%22meta-data%22%3A%7B%22meta-content%22%3A%7B%220-%7C-categories%22%3A%7B%22categories%22%3A%7B%22is-link%22%3A%221%22%2C%22get-first%22%3A%220%22%2C%22separator%22%3A%22 %2F %22%2C%22text-before%22%3A%22%22%2C%22text-after%22%3A%22%22%2C%22add-icon%22%3A%220%22%2C%22icon%22%3A%7B%22icon%22%3A%22ff-font-et-line icon-clock%22%2C%22position%22%3A%22before%22%7D%7D%7D%7D%2C%22separator-type%22%3A%22custom%22%2C%22custom-separator%22%3A%7B%22text-before%22%3A%22 – %22%2C%22icon%22%3A%22%22%2C%22text-after%22%3A%22%22%7D%7D%7D%7D%2C%22overlay-content-align%22%3A%22text-left%22%2C%22bg-hover-overlay-color%22%3A%22rgba(52%2C 52%2C 60%2C 0.3)%22%2C%22border-hover-overlay-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22overlay-title-text-color%22%3A%22%22%2C%22overlay-content-text-color%22%3A%22%22%2C%22overlay-content-link-color%22%3A%22%22%2C%22overlay-divider-color%22%3A%22%22%2C%22overlay-meta-text-color%22%3A%22%22%2C%22overlay-meta-link-color%22%3A%22%22%2C%22overlay-meta-separator-color%22%3A%22%22%2C%22overlay-meta-icon-color%22%3A%22%22%2C%22loop%22%3A%7B%22posts_per_page%22%3A%223%22%2C%22order%22%3A%22desc%22%2C%22taxonomies%22%3A%22668%7CFredde%22%2C%22has-featured-image%22%3A%221%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][/ffb_blog-classic-1_2][ffb_simple-divider-with-title_2 unique_id=”17rmpgvl” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type-line%22%3A%221%22%2C%22design%22%3A%22text%22%2C%22divider-color%22%3A%22%23c4c4c4%22%2C%22text-color%22%3A%22%23333333%22%2C%22text-background-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]Johannas Blogg[/ffb_param][/ffb_simple-divider-with-title_2][ffb_blog-classic-1_2 unique_id=”17rmhrmr” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-featured-image%22%3A%7B%22featured-image%22%3A%7B%7D%7D%2C%221-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%22is-link%22%3A%221%22%2C%22limit-content-length%22%3A%220%22%2C%22limit-content-type%22%3A%22words%22%2C%22limit-size%22%3A%2220%22%2C%22after-limit-text%22%3A%22%E2%80%A6%22%7D%7D%2C%222-%7C-meta-data%22%3A%7B%22meta-data%22%3A%7B%22meta-content%22%3A%7B%220-%7C-tags%22%3A%7B%22tags%22%3A%7B%22is-link%22%3A%221%22%2C%22get-first%22%3A%220%22%2C%22separator%22%3A%22 %2F %22%2C%22text-before%22%3A%22%22%2C%22text-after%22%3A%22%22%2C%22add-icon%22%3A%220%22%2C%22icon%22%3A%7B%22icon%22%3A%22ff-font-et-line icon-clock%22%2C%22position%22%3A%22before%22%7D%7D%7D%7D%2C%22separator-type%22%3A%22custom%22%2C%22custom-separator%22%3A%7B%22text-before%22%3A%22 – %22%2C%22icon%22%3A%22%22%2C%22text-after%22%3A%22%22%7D%7D%7D%7D%2C%22use-label%22%3A%221%22%2C%22label%22%3A%7B%22label-text%22%3A%22NEW%22%2C%22days%22%3A%227%22%7D%2C%22post-wrapper%22%3A%7B%22blank%22%3A%22blank%22%7D%2C%22content-align%22%3A%22text-left%22%2C%22grid%22%3A%7B%22xs%22%3A%221%22%2C%22sm%22%3A%222%22%2C%22md%22%3A%223%22%2C%22lg%22%3A%223%22%2C%22space%22%3A%22%22%2C%22space-vertical%22%3A%22%22%7D%2C%22content-bg-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22label-text-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22label-bg-color%22%3A%22%2334343c%22%2C%22title-text-color%22%3A%22%22%2C%22title-text-hover-color%22%3A%22%22%2C%22content-text-color%22%3A%22%22%2C%22content-link-color%22%3A%22%22%2C%22content-link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22divider-color%22%3A%22%22%2C%22meta-text-color%22%3A%22%22%2C%22meta-link-color%22%3A%22%22%2C%22meta-link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22meta-separator-color%22%3A%22%22%2C%22meta-icon-color%22%3A%22%22%2C%22show-hover-overlay%22%3A%221%22%2C%22overlay%22%3A%7B%220-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%22is-link%22%3A%221%22%2C%22limit-content-length%22%3A%220%22%2C%22limit-content-type%22%3A%22words%22%2C%22limit-size%22%3A%2220%22%2C%22after-limit-text%22%3A%22%E2%80%A6%22%7D%7D%2C%221-%7C-meta-data%22%3A%7B%22meta-data%22%3A%7B%22meta-content%22%3A%7B%220-%7C-author%22%3A%7B%22author%22%3A%7B%22is-link%22%3A%221%22%2C%22show-image%22%3A%220%22%2C%22author-img%22%3A%7B%22image-position%22%3A%22before%22%7D%2C%22text-before%22%3A%22%22%2C%22text-after%22%3A%22%22%2C%22add-icon%22%3A%220%22%2C%22icon%22%3A%7B%22icon%22%3A%22ff-font-et-line icon-clock%22%2C%22position%22%3A%22before%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-date%22%3A%7B%22date%22%3A%7B%22is-link%22%3A%221%22%2C%22date-format%22%3A%22m%2Fd%2FY%22%2C%22text-before%22%3A%22%22%2C%22text-after%22%3A%22%22%2C%22add-icon%22%3A%220%22%2C%22icon%22%3A%7B%22icon%22%3A%22ff-font-et-line icon-clock%22%2C%22position%22%3A%22before%22%7D%7D%7D%2C%222-%7C-categories%22%3A%7B%22categories%22%3A%7B%22is-link%22%3A%221%22%2C%22get-first%22%3A%220%22%2C%22separator%22%3A%22 %2F %22%2C%22text-before%22%3A%22%22%2C%22text-after%22%3A%22%22%2C%22add-icon%22%3A%220%22%2C%22icon%22%3A%7B%22icon%22%3A%22ff-font-et-line icon-clock%22%2C%22position%22%3A%22before%22%7D%7D%7D%2C%223-%7C-comments%22%3A%7B%22comments%22%3A%7B%22is-link%22%3A%221%22%2C%22zero-comments%22%3A%220 Comments%22%2C%22one-comment%22%3A%221 Comment%22%2C%22more-comments%22%3A%22%25s Comments%22%2C%22text-before%22%3A%22%22%2C%22text-after%22%3A%22%22%2C%22add-icon%22%3A%220%22%2C%22icon%22%3A%7B%22icon%22%3A%22ff-font-et-line icon-clock%22%2C%22position%22%3A%22before%22%7D%7D%7D%2C%224-%7C-tags%22%3A%7B%22tags%22%3A%7B%22is-link%22%3A%221%22%2C%22get-first%22%3A%220%22%2C%22separator%22%3A%22 %2F %22%2C%22text-before%22%3A%22%22%2C%22text-after%22%3A%22%22%2C%22add-icon%22%3A%220%22%2C%22icon%22%3A%7B%22icon%22%3A%22ff-font-et-line icon-clock%22%2C%22position%22%3A%22before%22%7D%7D%7D%2C%225-%7C-html%22%3A%7B%22html%22%3A%7B%22html%22%3A%7B%22html-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D%2C%22separator-type%22%3A%22custom%22%2C%22custom-separator%22%3A%7B%22text-before%22%3A%22 – %22%2C%22icon%22%3A%22%22%2C%22text-after%22%3A%22%22%7D%7D%7D%2C%222-%7C-html%22%3A%7B%22html%22%3A%7B%22html%22%3A%7B%22html-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D%2C%22overlay-content-align%22%3A%22text-left%22%2C%22bg-hover-overlay-color%22%3A%22rgba(52%2C 52%2C 60%2C 0.3)%22%2C%22border-hover-overlay-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22overlay-title-text-color%22%3A%22%22%2C%22overlay-content-text-color%22%3A%22%22%2C%22overlay-content-link-color%22%3A%22%22%2C%22overlay-divider-color%22%3A%22%22%2C%22overlay-meta-text-color%22%3A%22%22%2C%22overlay-meta-link-color%22%3A%22%22%2C%22overlay-meta-separator-color%22%3A%22%22%2C%22overlay-meta-icon-color%22%3A%22%22%2C%22loop%22%3A%7B%22posts_per_page%22%3A%223%22%2C%22order%22%3A%22desc%22%2C%22taxonomies%22%3A%22596%7CJohanna%22%7D%7D%7D%7D”][/ffb_blog-classic-1_2][ffb_simple-divider-with-title_2 unique_id=”17rmlfl1″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type-line%22%3A%221%22%2C%22design%22%3A%22text%22%2C%22divider-color%22%3A%22%23c4c4c4%22%2C%22text-color%22%3A%22%23333333%22%2C%22text-background-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]Fotograferat[/ffb_param][/ffb_simple-divider-with-title_2][ffb_blog-classic-6_2 unique_id=”17rmpakl” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%22is-link%22%3A%221%22%2C%22limit-content-length%22%3A%220%22%2C%22limit-content-type%22%3A%22words%22%2C%22limit-size%22%3A%2220%22%2C%22after-limit-text%22%3A%22%E2%80%A6%22%7D%7D%2C%221-%7C-separator%22%3A%7B%22separator%22%3A%7B%7D%7D%2C%222-%7C-p-content%22%3A%7B%22p-content%22%3A%7B%22blog-content%22%3A%7B%22content-priority-1%22%3A%22none%22%2C%22content-strip-html-tags%22%3A%221%22%7D%7D%7D%2C%223-%7C-spacer%22%3A%7B%22spacer%22%3A%7B%22spacer-size%22%3A%22%22%7D%7D%7D%2C%22show-read-more-link%22%3A%221%22%2C%22post-wrapper%22%3A%7B%22blank%22%3A%22blank%22%7D%2C%22content-align%22%3A%22text-left%22%2C%22grid%22%3A%7B%22xs%22%3A%221%22%2C%22sm%22%3A%222%22%2C%22md%22%3A%222%22%2C%22lg%22%3A%224%22%2C%22space%22%3A%220%22%2C%22space-vertical%22%3A%220%22%7D%2C%22overlay-color%22%3A%22rgba(52%2C 52%2C 60%2C 0.5)%22%2C%22title-text-color%22%3A%22%22%2C%22title-text-hover-color%22%3A%22%22%2C%22content-text-color%22%3A%22%22%2C%22content-link-color%22%3A%22%22%2C%22content-link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22separator-color%22%3A%22%22%2C%22meta-text-color%22%3A%22%22%2C%22meta-link-color%22%3A%22%22%2C%22meta-link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22meta-separator-color%22%3A%22%22%2C%22meta-icon-color%22%3A%22%22%2C%22read-more-link-text-color%22%3A%22%22%2C%22read-more-link-text-hover-color%22%3A%22%22%2C%22read-more-link-icon-color%22%3A%22%22%2C%22read-more-link-icon-hover-color%22%3A%22%22%2C%22loop%22%3A%7B%22posts_per_page%22%3A%224%22%2C%22taxonomies%22%3A%2218%7CFotograferat%22%2C%22reacts-to-pagination%22%3A%220%22%7D%2C%22pagination%22%3A%7B%22show%22%3A%220%22%7D%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen read-more-link-text”]View More[/ffb_param][ffb_param route=”o gen read-more-link-icon”]ff-font-awesome4 icon-angle-right[/ffb_param][/ffb_blog-classic-6_2][ffb_simple-divider-with-title_2 unique_id=”17rn10i9″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type-line%22%3A%221%22%2C%22design%22%3A%22text%22%2C%22divider-color%22%3A%22%23c4c4c4%22%2C%22text-color%22%3A%22%23333333%22%2C%22text-background-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]Lightroom, Photoshop & Restaurerat[/ffb_param][/ffb_simple-divider-with-title_2][ffb_blog-masonry-1_2 unique_id=”17rmttd9″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-featured-area%22%3A%7B%22featured-area%22%3A%7B%7D%7D%2C%221-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%22is-link%22%3A%221%22%2C%22limit-content-length%22%3A%220%22%2C%22limit-content-type%22%3A%22words%22%2C%22limit-size%22%3A%2220%22%2C%22after-limit-text%22%3A%22%E2%80%A6%22%7D%7D%2C%222-%7C-p-content%22%3A%7B%22p-content%22%3A%7B%22blog-content%22%3A%7B%22content-priority-1%22%3A%22none%22%7D%7D%7D%2C%223-%7C-separator%22%3A%7B%22separator%22%3A%7B%7D%7D%2C%224-%7C-meta-data%22%3A%7B%22meta-data%22%3A%7B%22meta-content%22%3A%7B%220-%7C-categories%22%3A%7B%22categories%22%3A%7B%22is-link%22%3A%221%22%2C%22get-first%22%3A%220%22%2C%22separator%22%3A%22 %2F %22%2C%22text-before%22%3A%22%22%2C%22text-after%22%3A%22%22%2C%22add-icon%22%3A%220%22%2C%22icon%22%3A%7B%22icon%22%3A%22ff-font-et-line icon-clock%22%2C%22position%22%3A%22before%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-date%22%3A%7B%22date%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22font-style%22%3A%22italic%22%7D%2C%22is-link%22%3A%220%22%2C%22date-format%22%3A%22m%2Fd%2FY%22%2C%22text-before%22%3A%22%22%2C%22text-after%22%3A%22%22%2C%22add-icon%22%3A%220%22%2C%22icon%22%3A%7B%22icon%22%3A%22ff-font-et-line icon-clock%22%2C%22position%22%3A%22before%22%7D%7D%7D%7D%2C%22separator-type%22%3A%22custom%22%2C%22custom-separator%22%3A%7B%22text-before%22%3A%22 – %22%2C%22icon%22%3A%22%22%2C%22text-after%22%3A%22%22%7D%7D%7D%7D%2C%22post-wrapper%22%3A%7B%22blank%22%3A%22blank%22%7D%2C%22content-align%22%3A%22text-left%22%2C%22grid-layout%22%3A%223%22%2C%22space%22%3A%22%22%2C%22space-vertical%22%3A%22%22%2C%22content-shadow-color%22%3A%22%23eff1f8%22%2C%22content-bg-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22title-text-color%22%3A%22%22%2C%22title-text-hover-color%22%3A%22%22%2C%22content-text-color%22%3A%22%22%2C%22content-link-color%22%3A%22%22%2C%22content-link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22separator-color%22%3A%22%22%2C%22meta-text-color%22%3A%22%22%2C%22meta-link-color%22%3A%22%22%2C%22meta-link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22meta-separator-color%22%3A%22%22%2C%22meta-icon-color%22%3A%22%22%2C%22loop%22%3A%7B%22posts_per_page%22%3A%226%22%2C%22order%22%3A%22desc%22%2C%22taxonomies%22%3A%22565%7CLightroom–%7C%7C–564%7CPhotoshop–%7C%7C–616%7CRestaurerat%22%7D%7D%7D%7D”][/ffb_blog-masonry-1_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0][ffb_section_0 unique_id=”j0vrfmi” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-fluid%22%2C%22no-padding%22%3A%221%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22force-fullwidth%22%3A%220%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22fg-text-light%22%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”17rmh9rs” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A12%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22not-equalize%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_blog-slider-2_2 unique_id=”17rnamca” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-featured-image%22%3A%7B%22featured-image%22%3A%7B%7D%7D%2C%221-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%22is-link%22%3A%221%22%2C%22limit-content-length%22%3A%220%22%2C%22limit-content-type%22%3A%22words%22%2C%22limit-size%22%3A%2220%22%2C%22after-limit-text%22%3A%22%E2%80%A6%22%7D%7D%7D%2C%22use-lb-button%22%3A%221%22%2C%22lb-button%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22hover-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22bg-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22bg-hover-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22tooltip-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22tooltip-bg-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%2C%22post-wrapper%22%3A%7B%22blank%22%3A%22blank%22%7D%2C%22has-loop%22%3A%221%22%2C%22has-pagination%22%3A%221%22%2C%22has-autoplay%22%3A%220%22%2C%22has-hover-pause%22%3A%221%22%2C%22autoplay-speed%22%3A%224000%22%2C%22speed%22%3A%22450%22%2C%22xs%22%3A%221%22%2C%22sm%22%3A%222%22%2C%22md%22%3A%222%22%2C%22lg%22%3A%223%22%2C%22slide-margin%22%3A%22%22%2C%22content-bg%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22dots%22%3A%22%2300bcd4%22%2C%22dots-active%22%3A%22%2300bcd4%22%2C%22title-text-color%22%3A%22%22%2C%22title-text-hover-color%22%3A%22%22%2C%22content-text-color%22%3A%22%22%2C%22content-link-color%22%3A%22%22%2C%22content-link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22meta-text-color%22%3A%22%22%2C%22meta-link-color%22%3A%22%22%2C%22meta-link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22meta-separator-color%22%3A%22%22%2C%22meta-icon-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen lb-button text”]Enlarge[/ffb_param][ffb_param route=”o gen lb-button icon”]ff-font-et-line icon-expand[/ffb_param][/ffb_blog-slider-2_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0]